Johannes Melse

Johan Melse werd te Goes op 19 juli 1887 geboren en is aldaar overleden op 17 juni 1968.

Daar bezocht hij de ambachtschool, waar hij de LO-akte tekenen behaalde. Vervolgens volgde hij de avondcursus aan de academie te Den Haag voor de MO-akte (1914), onder Bik en Vaandrager, terwijl hij overdag als decoratieschilder werkte op het atelier voor decoratieve kunst van Ype Wenning. Hij werkte daar o.a. aan de restauratie van het Panorama Mesdag. In Den Haag leerde hij Anton Pieck kennen, hetgeen leidde tot een langdurige vriendschap. Hij was korte tijd tekenleraar aan de ambachtschool te Hoogeveen en daarna werd hij dat aan de ambachtschool te Goes en tevens aan de vakschool voor meisjes en het Zeeuwsche Teken Instituut aldaar. In Vlissingen leerde hij schilderen bij Gerard Jacobs.

Hij maakte toneeldecoraties, schilderde, tekende, sneed in hout en linoleum, illustreerde boeken voor o.a. Nederlandsche Volkskunst (deel voor Zuid-Holland en Zeeland), ‘t Hoogfeest naar de schriften door Prof. Dr. K. Schilder en Walcheren onder vreemde heersers van L.W. de Bree. Ook leverde hij regelmatig illustraties aan periodieken als de Kroniek, De Delver, De Wandelaar en De open Deur.

Hij maakte een groot aantal exlibris, veel vrije grafiek en gelegenheidsgrafiek. Daarbij won hij in 1933 de derde prijs bij de Ottevanger prijsvraag. Van een aantal exlibris voor ingekwartierde Engelse militairen zijn noch de namen van de opdrachtgevers, noch afdrukken bewaard gebleven in ons land, zodat er mogelijk nog onbekende bladen tevoorschijn kunnen komen.

In zijn werk komt veel Christelijke symboliek voor. Veel van de opdrachtgevers waren bekenden uit het kerkelijk leven. Ook blijkt herhaaldelijk zijn Zeeuwse afkomst. Enkele typische voorbeelden van genoemde symboliek zijn een lichtstraal die neervalt op de afbeelding, vaak met een duif (vrede, maar ook de Heilige Geest) daarboven. De kronkelende weg omhoog naar Zion (Jeruzalem), bloemen (geluk) gemegd met op vergezeld door doornen (levensproblemen) of distels, een vlammend hart (het hart waar de Heilige Geest uit straalt of dat de liefde opwekt). En uiteraard het Kruis.

Downloaden:
Johannes Melse werklijst exlibris

Enkele voorbeelden uit het werk van Johannes Melse (klik om te vergroten):