Bestuur

Het bestuur van de vereniging ‘Exlibriswereld’ bestaat momenteel uit vijf personen, te weten:

Voorzitter: Connie Stumpel
Secretaris: Toon Streppel
Penningmeester: Trudie Siegerink
Lid: Evert Veldhuizen
Lid: Roland Koekkoek

De leden van het bestuur zijn te bereiken op het e-mailadres: info@exlibriswereld.nl