ALV,  Veiling

ALV goed bezocht

De ALV van 11 mei jl. was goed bezocht. Circa 40 betrokken leden woonden deze vergadering bij.

Er zijn veel goed ideeën geopperd om een aantal heikele kwesties aan te pakken, met name wat betreft de het versterken van de financiële situatie, het probleem van het dalend ledenbestand en de promotie van de vereniging.

Deze zaken worden besproken in de bestuursvergadering van 8 juni. Wij houden u op de hoogte!

Ledenvergadering exlibriswereld 2024