Grafiekwereld

Grafiekwereld voorjaar 2024 is uit.

De nieuwe Grafiekwereld is uit. In dit nummer artikelen over Eline Brontsema en Krzysztof Marek Bak – de maker van de exlibris die hij in opdracht van de vereniging heeft gemaakt.

Verder nog een groot artikel over de vrouwelijke graficus Debora Geertruida Duyvis en last but not least een artikel over een nieuwjaarsgroet van Michel Fingesten voor Ans en Wim van der Kuylen, waarbij ook de exlibris die hij voor hen heeft gemaakt besproken worden.