Elly de Koster (1948-2015)

Elly de Koster, C3, 1995, 108 x 89 mm
Elly de Koster, C3, 1995, 108 x 89 mm
Elly de Koster, Distelvink, C3/5, 1999, 104 x 78 mm.
Elly de Koster, Distelvink, C3/5, 1999, 104 x 78 mm.

Op 26 juli 2015 schreef Ichigoro Uchida een vriendelijke brief om namens the Nippon Exlibris Association in Japan zijn medeleven te betuigen naar aanleiding van het onverwachte overlijden op 20 juli van exlibriskunstenares Elly de Koster uit Sas van Gent. Eerder dit jaar in maart overleed haar man Klaus Jürgen Hermanns.

Ondanks beperkingen in haar gezondheid wist Elly de Koster een indrukwekkend aantal exlibris te maken. In 2007 had ze al opus 478 afgeleverd: een exlibris met een zeilschip op naam van de bekende verzamelaar Helge Larsen. Opmerkelijk is het grote aantal buitenlandse opdrachtgevers. Ze maakte meerdere exlibris voor Dr. Sekine uit Japan maar ook één voor Uchida en voor Mituo Itoh. Voor Gordon Smith ook meerdere. Bekende Duitse verzamelaars gaven opdrachten: Grebe, Labuhn, Göbel, Baumüller, Masthoff, Pungs, Sparke, Nechwatal en Wittal, maar ook bekende Belgische verzamelaars: Gladines, Thys, Pisane, Van Damme, Severin, Braspennincx, Stappen, Van den Briele, Baumont, Arras en Feliers. In Nederland hadden o.a. Bremer, Verduin, Smit, Marks, Vogel, Verwey, Siekman en Van Buul een Elly de Koster-exlibris.

Haar eerste exlibris maakte ze in 1982 met behulp van de etstechniek, die ze haar leven lang trouw zou blijven. Ze volgde sinds 1979 een deeltijdopleiding aan een kunstopleiding in Eeklo in België, die door haar in 1986 succesvol werd afgesloten. Flora en fauna keren vaak terug in de kleine prentjes van Elly de Koster.

Samen met haar Klaus Jürgen Hermanns bouwde ze ook aan een verzameling kleingrafiek. Het echtpaar gaf talrijke kunstenaars opdrachten voor het maken van een exlibris op hun naam. Nimmer ontbraken zij op de buitenlandse ruildagen in België en Duitsland en ze probeerden ook altijd de Fisae-congressen te bezoeken. Ze genoten daar ten volle van en zij zullen daar gemist worden.

Pieter Jonker